Teflon Üretimine Başlandı

Oldukça uzun bir AR-GE sürecinin ardından son olarak üretimine başlanan  PTFE (Teflon), ürün gurubuna dâhil oldu. Zor bir üretim teknolojisi ve özel bir bilgi birikimi gerektiren bu ürün ile birlikte Temiz Serigrafi şu an piyasada oldukça ekonomik, kaliteli ve hızlı bir şekilde yerini aldı.

Teflon Üretimine Başlandı
Katalog CLICK

FOR MORE INFORMATION ABOUT OUR SERVICE AND PRODUCT PLEASE TAKE A LOOK AT
E-CATALOGUE

High Technology Production

High Technology Production

Attending to all fairs abroad, followed closely the developments in the sector area and we import the latest technologies.

Quality Control

Quality Control

And after the production process, all the products are passing through a comprehensive review and quality control tests.

Assembly & Packaging

Assembly & Packaging

Finished products on the assembly line, specially packed against all external influences that may occur during transport.

Fast Delivery

Fast Delivery

All orders are delivered on planned time by courtesy of production capacity and machining system.